Dansk Deutsch English Español Français Italiano Polski
 
 
FORENINGEN   RAYMENT   OPRINDELSE
 
 
Det første kendte forsøg på systematisk udforskning af navnet RAYMENT s herkomst skete i 1960’erne af nu afdøde John Leonard Rayment, Ongar, Essex, i England. Mange af hans oprindelige optegnelser er nu i foreningens besiddelse. Johns interesse for slægtsforskning ser ud til at være begyndt med hans forsøg på at spore sine egne forfædre. Den udvidede sig dog hurtigt til at omfatte en interesse for alle sider af genealogi. Udover at være stifter af både East of London Family History Society og vor forening, kom han i bestyrelsen og blev senere formand for Essex Society for Family History. Han blev valgt ind i logen Society of Genealogists som fortjeneste for sit engagement i genealogi og udgivelse af bogen om Monumental Inscriptions. Desværre forhindrede de mange forelæsninger han holdt overalt og arbejdet med bogen ham i yderligere at udforske Rayment familiens historie.

Det var i begyndelsen af 1980’erne at en lille gruppe uforbederlige folk indbefattet David Rayment fra Bristol, Roy Rayment fra Romford, Sylvia Bailey fra Billericay og Michele Snook fra Heathfield, som uafhængigt af hinanden havde forsket i Rayment slægtens aner, nu besluttede at samarbejde og sammenlægge de resultater hver især havde fundet, og dermed organisere deres fortsatte arbejde på en måde så at dobbeltarbejde blev undgået.

Med John Rayment’s hjælp og rådgivning, et stort og koncentreret arbejde i gruppen gik årtiet mod sin afslutning med en omfattende mængde af indsamlede informationer. Det var på dette grundlag det nuværende Rayment Society voksede op. Flere interesserede slægtsforskere havde sluttet sig til den oprindelige gruppe og de stiftede nu foreningen i begyndelsen af 1991. John Rayment blev foreningens første formand indtil sin død senere samme år, desværre alt for tidligt af et hjerteslag.

I 1994 åbnede foreningen Newsline, en 24 timers indspillet telefon nyhedstjeneste. Selv om den var ret populær i starten, steg interessen betydeligt da den i august 1996 fik karakter af en opslagstavle, på hvilken medlemmerne havde mulighed for at udveksle meddelelser og søge hjælp. Newsline er til stadighed blevet udviklet og udvidet i lyset af erfaringerne man fik, og er i dag måske den mest værdsatte af de mange tilbud til foreningens medlemmer. Newsline er antagelig den eneste tjeneste af sin slags som kan betjenes overalt i Europa.

I løbet af de næste par år udvidede foreningen langsomt sin slægtsforskning til også at omfatte de mere almindelige varianter af navnet Rayment, så som Raiment, Raymant, Raymond og Raymont. Det har efter denne senere slægtsforskning vist sig, at foreningens optegnelser nu omfatter mere end tyve kendte udgaver af navnet.

Lige siden starten, har der været kerne af hjælpsomme frivillige som fortsat bidrager med penge, tid og anstrengelser, så foreningen i henhold til sine vedtægter kunne undgå at opkræve medlemsbetaling og gebyrer for tjenester, idet det antoges at dette ville afholde mange folk fra melde sig ind.

Trods alt stod det ved udgangen af 1997 indlysende klart, at med et konstant stigende medlems antal, sammen med kraftige udgiftsstigninger til slægtsforskning og trykning, havde de frivillige - som nu i stor udstrækning var pensionister - ikke længere råd til at finansierer foreningen med egne midler. Flere andre veje til at skaffe penge på – eventuel sponsorstøtte - blev undersøgt uden resultat. På den årlige generalforsamling i februar 1998 blev det modstræbende besluttet at indføre et optagelsesgebyr for nye medlemmer og et lille årskontingent, i forsøg på at afholde udgifterne til at drive foreningen.

I februar 1998 blev foreningen (via formanden) fuldgyldigt medlem af The Guild of One Name Studies og ser nu frem til at blive medlem af The Federation of Family History Societies og få mulighed for at få status som Registered Charity.

Arbejdet fortsætter nu med at computerisere foreningens arkiver. En del af de mere vigtige optegnelser er allerede nu tilgængelige on-line for medlemmerne.
 
 
Tilbage